Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1835 91cc 400
Reposted fromfukuku3 fukuku3

Ona mówi że ją miłość boli
ten czarny kwiat
co rośnie w zwięzłej głowie
Kwiat co uciska
więc są oczy z wysiłkiem
Ona patrzy krzakiem
który się we mnie zapala

Reposted byBloodyHeart BloodyHeart
4116 d063 400

lauramakabresku:

Dead Lovers

Reposted fromsol-mineur sol-mineur
3389 1fa4 400
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
Zjawiska rzeczywistości potrącały o mnie jak sny i tylko jako sny, podczas gdy szaleńcze pomysły z krainy snów stały się w zamian nie tylko strawą mego codziennego istnienia, lecz stanowczo jedynym i całkowitym istnieniem w samym sobie.
— Edgar Allan Poe, 'Berenice'
5757 1d65
3980 dd0e 400
- Dan May
5059 b5fd 400
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
9668 1166 400
Wokół mnie trwa noc pociemniała,
Dzikie wiatry owiewają chłodem,
Lecz mnie moc zaklęcia związała
I nie mogę odejść, nie mogę.

Pod śniegiem drzewa-olbrzymy
Pochylają gałęzie nad drogę,
Szybkiej burzy nic nie zatrzyma,
A jednak odejść nie mogę.

Chmura za chmurą nade mną,
Pustkowie za pustkowiem spodem.
Nie poruszy mnie straszliwa ciemność,
Nie chcę odejść, odejść nie mogę.
- Wokół mnie trwa noc pociemniała, Emily Bronte 
Reposted byinfinitenoiselifelessNarcisse-NoirIdassblackheartgirlheadsbangbangmikrokosmosthauturien
3701 471d 400
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
3699 ae27 400
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
3571 fa3d 400
Caspar David Friedrich, Easter Morning,1835 
Reposted bygoat-princessundonee
kolor wiosny jest zielony
a kolor bólu - ciemny
krew zakrzepła w jeziorze świeci
strugą słów wezbrany księżyc

- H. Poświatowska /fragment/
2848 877b 400
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
Puszcze leśne, jak katedr straszne wasze łona
Wyjecie jak organy, a w serc waszych toni,
W tych przybytkach żałoby, gdzie łkanie nie kona,
Echo waszych ponurych De Profundis dzwoni.

Nienawistneś mi, morze! Twych fal łoskot dziki
Odnajduję w mej duszy. Ten pełen goryczy
Śmiech zwyciężonych, łkania, bluźnierstwa i krzyki
Słyszę, gdy morze śmiechem swym bezbrzeżnym ryczy.

Ja bym cię kochał, Nocy! bez twych gwiazd miliona,
Bo ich światło to mowa stokroć powtórzona!
A próżni, mroku szuka moja dusza smutna!

Lecz, niestety, ciemności nawet są jak płótna,
Gdzie tysiączne postacie odtwarza me oko
Osób znikłych, lecz tkwiących w pamięci głęboko.
- Charles Pierre Baudelaire, Otchłań
`Fantasy nie jest antyracjonalna, lecz pararacjonalna, nie jest antyrealistyczna, lecz surrealistyczna, to znaczy: jest realizmem wyższego poziomu. Używając terminologii freudowskiej: eksploatuje pierwotny, nie zaś wtórny proces myślowy. Wykorzystuje archetypy, a te - jak przestrzega Jung - są niebezpieczne. Fantasy o wiele bardziej niż literatura realistyczna bliska jest poezji, mistycyzmu, obłędu. To dzikie pustkowia, a ci, którzy się tam zapuszczają, nie powinni łudzić się fałszywym poczuciem bezpieczeństwa. Fantasy to podróż. Podróż do podświadomości, jak psychoanaliza. I tak jak psychoanaliza, może nieść zagrożenie. Sprawić, że zajdą w nas zmiany.`
- Ursula K. Le Guin, The Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction
6106 11b4 400
Johann Heinrich Füssli, Silence (1799-1801); oil on canvas.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
2093 e26c 400
wuthering heights 
/lunaby:photography
7495 dd7d 400
L'ecume
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl