Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Gdy nas ciemności otaczają wszędzie,
W swej zacieśnionej zatrzymując sieci,
Wzrok nasz nie sięga za drogi krawędzie
I nie pytamy: Co za nią? jak dzieci.
 
Lecz niech kto światło na drodze roznieci
To, choć wzrok szerszy widnokrąg posiędzie,
Dokoła miejsca, które blask oświeci,
Otchłań ciemności jeszcze większą będzie.
 
Wraz z blaskiem wiedzy zdobytej płomienia,
W miarę, jak widzeń krąg się rozprzestrzenia,
Wciąż obszar mroków nieprzebytych rośnie...
 
I to, co dostrzec możemy, jest niczym
Przed tym nieznanym, skrytym, tajemniczym,
Co nam mrok wieczny zasłania zazdrośnie.

- Adam Asnyk, Gdy nas w ciemności otaczają wszędzie...
Reposted byinfinitenoise infinitenoise
Oto jest światlo myśli, zimne, planetarne. 
Drzewa myśli są czarne, a światło niebieskie. 
Trawy smutki swe składają u stóp Bogu, 
kłując mnie w kostki szepczą o pokorze. 
Kłębiące się i zwiewne mgly tutaj mieszkają, 
rząd nagrobków oddziela mnie od mego domu, 
tak, że nie wiem poprostu, jak się stąd wydostać. 

Księżyc to nie drzwi przecież. Tylko twarz własna, 
blada jak pięść człowiecza gniewnie zaciśnięta. 
Wlecze za sobą morze niby zbrodnię ciemną. Cichy, 
spogląda na mnie w rozpaczy. Mieszkam tutaj. 
Dwa razy tu w niedzielę dzwony budzą niebo 
i osiem serc ogromnych zmartwychwstanie głosi. 
Na koniec skrupulatnie wydzwaniając siebie. 

Cis wystrzela ku niebu. Kształt ma wręcz gotycki. 
Oczy biegną ku górze i znajdują księżyc. 
Księżyc jest moją matką. Nie słodką jak Maria. 
Niebieska suknia sieje sowy, nietoperze. 
Och jak bardzo chciałabym uwierzyć ja w tkliwość - 
w tę twarz posągu bladą w świec świetle łagodnym, 
co tylko ku mnie zwraca swoje słodkie oczy. 

Jak daleko odeszłam. Chmury zakwitają 
niebieskie i mistyczne ponad gwiazd twarzami. 
Gdzieś w kościele ci święci staną się niebiescy, 
płynąc na delikatnych stopach ponad zimną ławką, 
twarze ich i ręce sztywne od świętości. 
Księżyc tego nie widzi. Łysy jest i dziki. 
Cis przesyła mi ciemność - ciemność i milczenie.

- Księżyc i Cis, Sylvia Plath
7781 68d8 400
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca
9081 6bc5 400
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca
9118 c9f3 400
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca
6006 bba2 400
Reposted fromsoultraveling soultraveling viafatique fatique
7602 ed67 400
Reposted fromSaturnine Saturnine viawolfhowl wolfhowl
3533 248c 400
Reposted fromcorkeyL corkeyL viahavingdreams havingdreams
5950 fae3 400
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakwiatkozerca kwiatkozerca
7022 3d4c 400
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakwiatkozerca kwiatkozerca
5556 b013 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabeltane beltane
0994 e54f 400
Reposted fromvintage-style vintage-style
Reposted fromlaitcondense laitcondense

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione
Bardzo otworzysz.

- Julian Tuwim, Inne

Reposted bykillthemwithsmileluna-the-selenophile
0937 eabb 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
To dziwne, myślała, że gdy przebywa się w samotności, lgnie się do natury: drzew, strumieni, kwiatów, i czuje się, że one nas wyrażają, że stają się nami, że nas znają – i w pewnym sensie – są nami; ma się dla nich taką czułość, jak dla siebie samego (patrzyła na to długie, równe światło). Trzymając druty bezczynnie, patrzyła i patrzyła; w głębi jej umysłu z jeziora istnienia wstawała mgła, jak oblubienica wychodząca naprzeciw ukochanemu.

- Do latarni morskiej, Virginia Woolf
Reposted byeatitdianka66insomniahumanstoryluna-the-selenophileinfinitenoise
1928 d3d1 400
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins
7572 1c2b 400
Reposted fromfukuku3 fukuku3
1835 91cc 400
Reposted fromfukuku3 fukuku3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl